[Beauty A to Z] เทคนิคเขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติ! เลือกสีให้เหมาะกับคิ้ว

beauty_list02

[Beauty A to Z] เทคนิคเขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติ! เลือกสีให้เหมาะกับคิ้ว

[Beauty A to Z] เทคนิคเขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติ! เลือกสีให้เหมาะกับคิ้ว

เคล็ดลับเขียนคิ้วให้ดูธรรมชาติ
เลือกอย่างไรให้ดูธรรมชาติและเข้ากับคิ้วของคุณ
ควรเลือกสีคิ้วให้เข้ากับสีผม